Wybory zarządu

W związku z upływem 4 letniej kadencji Zarządu realizując
postanowienia Statutu MKS Tuchovia (rozdział IV, § 25, pkt.5) w
imieniu Zarządu Klubu zapraszam Członków Zwyczajnych MKS Tuchovia oraz
zaproszonych gości na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które
odbędzie się w dniu 14.12.2018 (piątek) o godzinie 19:00(drugi termin
14.12.2018 godzina 19:15) w Domu Kultury w Tuchowie sala nr 20

W imieniu Zarządu
Dariusz Moździerz