Komunikat Policji!

Stadion i boisko treningowe Tuchovii objęte szczególnym nadzorem Policji. Stop wandalom i osobom, które nie szanują miejsc publicznych!

Policja w Tuchowie wydała specjalny komunikat:

„Komisariat Policji w Tuchowie prowadzi tzw. działania priorytetowe polegające na tym, iż na terenie miasta Tuchów wytypowano nowe miejsca zagrożone w związku z informacjami i skargami mieszkańców i jest to: teren boiska Tuchovii przy ulicy Żeromskiego oraz boiska treningowego Tuchovii przy ulicy Szpitalnej, który został objęty szczególnym nadzorem ze strony Policji, gdyż gromadzą się tam osoby nadużywające alkoholu oraz młodzież.

W miejscach tych ma dochodzić do spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, nieobyczajnych wybryków, zaśmiecania oraz niszczenia mienia. Do takich zachowań dochodzić ma najczęściej w godzinach popołudniowych oraz nocnych, głównie przy ładnej pogodzie. Rejon ten został objęty szczególnym nadzorem przez patrole Policji, których zadaniem jest wyeliminowanie n e g a t y w n y c h zjawisk.

W przypadku wystąpienia takowych negatywnych zachowań proszę o natychmiastowe przekazanie telefonicznie informacji do Komisariatu Policji w Tuchowie, a to pomoże w wyeliminowaniu tych zjawisk.”

Kierownik posterunku Policji w Ryglicach, Komisariatu Policji w Tuchowie asp. szt. Jerzy Piątek