Sponsorzy

Sponsor generalny
Herb Tuchowa
Głównym sponsorem klubu jest Gmina Tuchów, która poprzez Urząd Miejski w Tuchowie corocznie przekazuje środki na działalność. Oto wykaz dotacji z ostatnich kilkunastu lat:
2000 r. – 39 000,00 zł
2001 r. – 40 763,00 zł
2002 r. – 39 380,00 zł
2003 r. – 44 430,00 zł
2004 r. – 47 478,00 zł
2005 r. – 59 562,00 zł
2006 r. – 84 342,00 zł
2007 r. – 93 847,00 zł
2008 r. – 95 000,00 zł
2009 r. – 98 000,00 zł
2010 r. – 90 000,00 zł
2011 r. – 96 480,00 zł
2012 r. – 105 000,00 zł
2013 r. – 110 000,00 zł
Sponsor strategiczny
CZT
Centrum Zdrowia Tuchów jest podmiotem działalności leczniczej. Powstało w 2008 roku z przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie. Celem działalności Centrum Zdrowia jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej i edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Centrum Zdrowia Tuchów dysponuje sześcioma oddziałami szpitalnymi. W Tuchowie znajdują się Oddziały: Ginekologii i Położnictwa, Neonatologii, Chorób Wewnętrznych oraz Chirurgii Jednego Dnia a także Dzienny Oddział Psychiatrii. Natomiast w Wierzchosławicach znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. CZT służy pomocą 35 poradni specjalistycznych oraz nowoczesnym zespołem pracowni analitycznych i diagnostycznych. Swoje usługi realizuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniając ubezpieczonym Pacjentom bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych, a wszystkim zainteresowanym także do świadczeń komercyjnych.

Misją Centrum Zdrowia Tuchów jest troska o dobro i komfort Pacjentów oraz zapewnienie najwyższych standardów w zakresie profilaktyki, diagnostyki i pełnej opieki medycznej. Doświadczenie i kompetencje zespołu lekarskiego oraz wysokiej klasy sprzęt medyczny dają gwarancję fachowej i życzliwej troski o zdrowie każdego naszego Pacjenta.

Centrum Zdrowia Tuchów – W trosce o Ciebie!

db-logo
W skład spółki „Dorzecze Białej” wchodzą gminy: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski.
W związku z realizacją projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec” ww. gminy utworzyły spółkę komunalną w maju 2004 roku.
Przygotowanie ww. projektu prowadzone jest w ścisłej współpracy z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Krakowie, które to fundusze udzielają wsparcia finansowego na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Opracowane zostało wstępne studium wykonalności, które ma dać odpowiedź co do wyboru optymalnego wariantu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin wchodzących w skład spółki, ustalenie zakresu rzeczowego oraz szacunkowej wartości planowanych zadań inwestycyjnych. Opracowanie to również ma wskazać instytucjonalną strukturę zarządzania gospodarką wodno-ściekową na etapie realizacji projektu i jego eksploatacji. Spółka starać się będzie o pozyskanie środków finansowych na realizację powyższego projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sponsorzy

Oto sponsorzy którzy w ostatnim czasie wspomagają nasz klub:1002400_322478487884374_664558401_n

 

 

 

 

 

 

 

Restauracja Nova

nova

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy
Miejski Klub Sportowy Tuchovia Tuchów zaprasza do współpracy przedsiębiorców. W zależności od rodzaju współpracy pomiędzy Państwa firmą a naszym klubem,
oferujemy szereg możliwości dotyczących reklamy firmy lub marki. Zapewniamy możliwość negocjacji warunków współpracy oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdej firmy.
MKS Tuchovia proponuje:
– umieszczenie reklamy na stadionie miejskim,
– umieszczenie reklamy na stronie internetowej klubu,
– umieszczenie reklamy na koszulkach 7 drużyn piłkarskich,
– umieszczenie reklamy w corocznym kalendarzu klubu,
– umieszczenie reklamy na plakatach meczowych,
– ustawienia stoiska firmy na terenie stadionu MKS Tuchovia w dniu meczu.

Klub ściśle współpracuje z lokalnymi mediami, w tym serwisem internetowym tuchow.pl, czasopismem „Kurier Tuchowski”, Internetową Telewizją Tuchów. Posiada także swój profil na Facebooku oraz oficjalną stronę internetową. Dzięki temu informacje na temat klubu i jego sponsorach docierają do szerokiego grona odbiorców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tuchoviakontakt@gmail.com

Oto wizualizacje umieszczenie reklamy na stadionie:

wizualizacja_reklama8

wizualizacja_reklama9